Pía Mazuela

Manager i gerent de la companyia @ Sol Picó

Amb formació en administració d’empreses. Ha desenvolupat tota l’estratègia empresarial de la companyia de dansa Sol Picó, representant ara mateix de la dansa contemporània a Espanya que ha recorregut més països en gira. Co-founder de la cooperativa d’impuls empresarial SMartIb, d’Agene129, agència de distribució d’àmbil internacional d’obres d’arts escèniques de noves dramatúrgies i de PASOSANTO, distribuidora també d’arts escèniques. Des de 2017 ha coordinat i produït el festival Dansa Quinzena Metropolitana.

Talks